logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyra



OBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyra



Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė




2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“




ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris





Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Naujienos. 2019 gruodis

Mūsų įgyvendinamoms programos 2019 metų pabaiga turtinga konferencijomis

Specialiosios pedagogikos psichologijos centro / Nacionalinės švietimo agentūros surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Smurto ir patyčių prevencija: daugiau nei dešimtmetis“ stendiniais pranešimais pristatėme visas tris mūsų programas: „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos, JAV, Norvegijos, Švedijos ir Vokietijos mokslininkai, pedagogai, socialiniai darbuotojai – tie, kas kuria, tiria, vertina ir įgyvendina smurto ir patyčių prevencijos programas.

Visada įdomu išgirsti ir pasidalinti gerąją patirtimi, padiskutuoti su kolegomis. Taip pat labai svarbu tyrimų rezultatais pasitikrinti, ar mūsų visų pastangos įtakoti teigiamus pokyčius vaikų ir visos visuomenės elgsenoje, ugdant savitarpio pagarbą, empatiją, toleranciją neša vaisius.

 

Kitą renginį „Saugios mokyklos keliai ir atradimai“ organizavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ir Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA). Čia buvo pristatyta programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Pranešimą „Žingsniai į rytdieną“ padarė programos pedagogė Daiva Talutytė, įgyvendinanti programą „Zipio draugai“ SUP turintiems vaikams iš Vilniaus Verkių mokykloje – daugiafunkciame centre.

Konferencijoje buvo kalbėta apie įvairias Lietuvos mokyklose įgyvendinamas smurto ir patyčių prevencijos programas: „Olweus“, „Friends“, „Lions quest“, „Savu keliu“ ir kt. Aptartas ES investicijų poveikis saugios aplinkos Lietuvos mokyklose kūrimui.

Labai įdomus buvo verslininko Iljos Laurso pristatytas pagrindinis pranešimas „Sėkmingos mokyklos receptai verslininko akimis“. Įdomus, nes dažniausiai konferencijose tenka girdėti pedagogus, edukologus, psichologus ir švietimo funkcionierius ar politikus kalbant apie mokyklos pasiekimus ir problemas, šiandieną ir perspektyvas. Kaip žinia, Ilja Laursas yra verslininkas, investuotojas, vienas iš įtakingiausių asmenų mobiliųjų komunikacijų rinkoje visame pasaulyje. Tad ir jo požiūris į ateities mokyklą yra ženkliai kitoks, nei anksčiau išvardintųjų. Ypač norėtųsi pabrėžti, kad p. Iljos nuomonę, tai, kaip jis nusako mokyklą, yra ne ateities mokykla. Mokykla tokia turėtų būti jau šiandien.

Konferencijos pabaigoje vyko karšta diskusija, kurioje dalyvavo įvairių NVO, ŠMSM ir NŠA atstovai, o moderavo žurnalistas Aurimas Perednis.

.
 

 

.

 

 

 

Čia galite perskaityti portalo „Švietimo naujienos“ straipsnį „Kaip kurti saugią mokyklą, kurioje nebūtų patyčių?“ apie šią konferenciją