logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisSavaitė be patyčių 2014

Šiais metais jau penktą kartą iniciatyva „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ sujudino ugdymo įstaigų bendruomenes. Visi – mokiniai ir jų tėvai, pedagogai – buvo kviečiami įsijungti į veiksmo savaitę, kuria siekiama apjungti kiekvieną asmenį ir kiekvieną organizaciją bendram darbui mažinant

patyčių paplitimą bei keičiant visuomenės nuostatas palankias patyčioms į nuostatas nepalankias patyčioms.

Veiksmo savaitės tikslas nėra sustabdyti patyčias – to būtų nerealu tikėtis, kad ir kaip norėtume.  „Veiksmo savaite“ siekiame sukelti rezonansą, parodyti, kad patyčioms Lietuvoje neturi likti vietos, kad skriaudėjai labai aiškiai pamatytų, jog yra daugybė žmonių, kurie nepalaiko kitų skaudinimo. Šių metų „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ data sutapo su kita iniciatyva „The Big March“ („Didysis žygis“), kuria siekiama Europos Komisijai įteikti elektroninę peticiją dėl Europos dienos prieš patyčias paskelbimo ir atkreipti Europos šalių dėmesį į patyčias Europoje“  sako savaitės iniciatorės VšĮ „Vaikų linijos“ vadovas dr. Robertas Povilaitis.

„Veiksmo savaitės“ metu 19 skirtingų organizacijų visoje Lietuvoje rengė seminarus ar užsiėmimus, organizavo įvairius renginius vaikams ir suaugusiems, kurių metu visas dėmesys buvo skiriamas patyčių prevencijai.

Mūsų organizacija ( „Vaiko labui“) nuo pirmųjų akcijos metų aktyviai joje dalyvauja, kviesdama mūsų įgyvendinamose programose dalyvaujančias ugdymo įstaigas įsitraukti į „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ.“

Šias metais  mūsų pasiūlytose veiklose dalyvavo 220 programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“ įgyvendinančių ir kitų ugdymo įstaigų bei apie 36 tūkstančių vaikų.

 

Siūlėme vaikų grupėms ar klasėms įsitraukti į „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ. 2014“  ir šios akcijos rėmuose sukurti „Draugystės knygą“, kurią vaikai akcijai pasibaigus padovanojo tiems, kam padovanoti patys nusprendė: savo mokyklos ar artimiausiai miesto/rajono bibliotekai arba savo ugdymo įstaigos jaunesniųjų vaikų – būsimųjų „Zipio draugų“, „Obuolio draugų“ ar „Įveikiame kartu“ programų dalyvių – grupei/klasei.

Į savo sukurtą knygą vaikai sudėjo savo kūrybą – eilėraščius, pasakojimus, dramas, jų sukurtas patarles ir priežodžius ar kitus trumpus kūrinėlius, kuriuos patys iliustravo savo piešiniais.

Vaikų kūryboje atsiskleidė draugystės ir bendravimo temos: kas padeda išlaikyti draugus ir draugystę, o kas griauna; kas vaikus džiugina, o kas skaudina; kaip padėti geriau pasijusti draugui ir sau sunkioje situacijoje; emocijos, kurias kelia patyčios ir priekabiavimas; vaikų siūlomos išeitis, jei priekabiaujama, tyčiojamasi; ir pan.

Veiksmo savaitės dalyviai  taip pat kūrė ekslibrisus, kuriais ateityje žymės klasės/grupės ar visos ugdymo įstaigos iniciatyvas/veiklas, vykdomas siekiant mažinti  patyčių mąstą tarp vaikų.

Mūsų pasiūlytų veiklų dalyviai noriai dalinosi su mumis akcijos akimirkomis ir atsiuntė nuotraukų, piešinių, vaizdo įrašų, aprašė vykdytas veiklas.

Dėkojame visiems dalyvavusiems „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“, džiaugiamės  jūsų atsiųstais pasidalijimais, stebimės Jūsų kūrybiškumu, išmone, fantazija.

Labai norėjosi sudėti į mūsų internetinį puslapį visas jūsų atsiųstas nuotraukas ir kitą medžiagą. Būtų smagu pasidalinti su visais – pasidžiaugtume ir pasimokytume, pasisemtume idėjų. Tačiau, deja, techninės galimybės yra ribotos ir mes to padaryti negalėjome. Atrinkome atsitiktiniu būdu, neturėdami išankstinio nusiteikimo ar favoritų.

Pasidžiaukime visi veiksmo savaitės „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ. 2014“ akimirkomis.

Biržų rajono Papilio pagrindinės mokyklos bendruomenė mus visus kviečia gyventi draugiškai

 

Alytaus miesto lopšelio-darželio „Boružėlė“ mažieji padedami auklėtojų ne tik sukūrė „Draugystės knygą“, bet ir pastatė savo kūrybos vaidinimą.

 

„Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ dalyvavo beveik visa Kauno miesto Vidurinė mokykla – kiekviena veiksmo savaitėje dalyvavusi klasė kūrė savo atskira knygą, į kurią sudėjo savo mintis apie tai, kaip išvengti patyčių, kaip padėti draugui, kaip nesileisti tapti pačiam patyčių auka. Mokykloje sukurtos knygos džiugina akį tiek įdomiais piešiniais, tiek ir formų įvairove.

 

Klaipėdos miesto lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogės Liudmila Staražinskienė ir Gailutė Sakalauskienė „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ su savo ugdytiniais dalyvauja jau nebe pirmą kartą. Šias mokslo metais  jos sumanė ne tik pačios kalbėtis su vaikais apie patyčias bei skatinti juos tarpusavyje diskutuoti šia tema, bet įtraukti ir tėvelius. Pedagogės pasiūlė vaikams kartu su tėveliais  tarpusavio pokalbiuose apie patyčias išsakytas mintis ar patirtas emocijas perteikti piešiniuose- taip gimė visai kitokia bendra vaikų ir tėvelių knyga. Šią knygą vaikai papildė nuotraukomis, mintimis  kaip pažinti skriaudiką, kaip pagelbėti atsitikus nelaimei, kur kreiptis pagalbos.

 

Itin aktyviai veiksmo savaitėje dalyvavo Marijampolės apskrities ugdymo įstaigos. Patrauklias ir prasmingas  veiklas vaikams pasiūlė ir  įdomiai jas pristatė Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla – daugiafunkcis centras , Marijampolės Sudavos gimnazija, Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinė mokykla ir kitos ugdymo įstaigos.

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ moksleiviai ir pedagogai rašė vieni kitiems palinkėjimus, „pasodino“ draugystės medį, kuriam kiekvieną šaką kūrė vis kitą vaikų klasė.

 

Šiaulių miesto lopšelio-darželio „Žirniukas“ vaikai moko mus visus, kad daug verčiau apsikabinti, dovanoti saulutes ar siųsti vieni kitiems „švelnukus“, nei priekabiauti, tyčiotis ar skaudinti aplinkinius.

 

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos moksleiviai veiksmo savaitės metu kūrė ir dalinosi draugystės receptų knygomis

 

Kasmet Utenos lopšelio-darželio „Gandriukas“ darželyje vyksta „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Veiksmo savaitės metu  įstaigos vadovai, pedagogai ir specialistai susitelkia bendram darbui, siekdami skatinti ir ugdyti  pagarbius ir draugiškus santykius, kurti saugią aplinką lopšelio-darželio bendruomenėje.

Kiekviena darželio grupė kūrė savo „Draugystės knygą“, kurias vėliau eksponavo gretimoje Utenos Vyturių progimnazijoje. Darželio vaikai apsilankė Utenos vaikų globos namuose, kur susipažino ir susidraugavo su juose gyvenančiais vaikais, drauge žaidė, padovanojo savo naujiesiems draugams piešinių ir akvarelių, o globos namų šeimininkės visus pavaišino saldumynais ir kakava.

Savaitės metu lopšelio-darželio „Gandriukas“ vaikai lankė gretimai esančias ugdymo įstaigas, kartu su jų vaikais sportavo, žaidė „futboliuką“, vaidino jiems darželio pedagogų pastatytą spektaklį „Dangus griūva“. Veiksmo savaitės pabaigoje  vaikai džiaugėsi naujais draugais ir sustiprėjusia tarpusavio draugyste, kalbėjosi apie tai, kaip smagu turėti gerų ir nuoširdžių draugų būrį.

 

Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Žvangutis“ dvi priešmokyklinio ugdymo grupės „Ančiukai“ ir  „Kiškučiai“ nusprendė įsitraukti į veiksmo savaitę. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rasa Paznėkienė ir Aušra Nemirienė visą savaitę kalbėjosi šia tema su vaikais. Abiejų grupių vaikams psichologės iš PPT tarnybos skaitė paskaitėlę draugystės ir tarpusavio santykiu tema.  Vaikai sukūrė knygą, kuria papuošė savo sukurtu ekslibriu ir visi drauge nukeliavo jos padovanoti artimiausiai bibliotekai.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ „Bitučių“ grupės vaikai ir auklėtoja Ramutė Žemaitienė  šiemet pirmą kartą įsijungė į „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2014″.

Nors grupės vaikučiams dar tik 4-5 metai, jiems nesvetima  draugystės tema. Dažnai diskutuojame, kas vaiką gali įskaudinti, o kas – pradžiuginti, kaip padėti draugui, kaip paguosti, užjausti. „Bitučių“ grupę lanko ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, kurie nešioja kochlearinius implantus. Šie implantai padeda neprigirdintiems ar kurtiems vaikams geriau girdėti, o buvimas tarp bendraamžių skatina jų kalbos raidą.

„Bitučių“ grupės vaikai pagamino savo piešiniais iliustruotą „Draugystės knygelę“, kurioje iš žurnalų iškarpytomis raidelėmis išaplikavo DRAUGYSTEI svarbius žodžius: padedu, užjaučiu, myliu, dalinuosi, nesimušu, paguodžiu, sutariu, draugauju, kviečiu ir pan.

Šią knygelę vaikai nutarė padovanoti arčiausiai mūsų grupės esančiai  Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos bibliotekai. Susitikome su pradinių klasių mokiniais , diskutavome draugystės tema, iškilmingai įteikėme savo pagamintą „Draugystės knygelę“.

 

Vilniaus rajono Kyviškių pagrindinės mokyklos moksleiviai  įsijungė į visą savaitę trukusias „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2014“ veiklas. Mokyklos savaitės šūkis buvo „Būkime saugūs mokykloje“! Pagrindiniai šios savaitės tikslas – paskatinti mokinius argumentuotai išsakyti savo bei išklausyti kitų nuomonę, informuoti mokytojus kaip derėtų elgtis pastebėjus patyčias bei ugdyti draugiškumą, mandagumą, jautrumą ir toleranciją.

Visą savaitę mokyklos mokiniai kūrė „Draugystės knygą“, kurioje mokinių piešiniuose, patarlėse, eilėraščiuose atspindėjo tikros ir tvirtos draugystės temą. Visi drauge – ir priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1-10 klasių mokiniai kūrė – „Ekslibrį“. Mokytojai buvo pakviesti į prevencinių-informacinių filmų „Kaip atpažinti patyčias?“ ir „Kaip organizuoti prevenciją mokykloje?“ peržiūrą, bei jų aptarimą.

Veiksmo savaitėje aktyviai dalyvavo visų klasių mokiniai, mokytojai bei mokyklos administracija. Mokiniai pristatė apie 10 logotipų, sukūrė dvi „Draugystės knygas“: vieną – priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai kartu su 1-4 klasių mokiniais, o kitą – 5-10 klasių mokiniai. Baigiamojo savaitės renginio metu abi vaikų sukurtos knygos buvo įteiktos mokyklos bibliotekai.

„Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ. 2014“ dalyviai kūrė ekslibrius, kuriais planuoja ženklinti visus savo klasės ar ugdymo įstaigos renginius ir leidinius, susietus su patyčių prevencija. Pristatome kai kuriuos iš jų.

Biržų rajono Papilio pagrindinė mokykla Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ Marijampolės lopšelis-darželis „Pasaka“
Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“ Panevėžio Šaltinio progimnazija

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“ Kauno Humanitarinė pagrindinė mokykla Vilniaus rajono Kyviškių pagrindinė mokykla
Šilutės rajono Kintų vidurinė mokykla Šakių Vinco Grybo gimnazija Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“

 

Panevėžio miesto Specialiosios mokyklos moksleiviai siunčia plačią pritarimo šypseną visiems, manantiems, kad patyčioms nėra vietos tarp mūsų

 

Čia galite paskaityti, kaip vyko „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“  –

Kauno rajono Domeikavos lopšelyje-darželyje

Klaipėdos  lopšelyje-darželyje ,,Pagrandukas“

Panevėžio miesto „Žemynos“ progimnazijoje

Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinėje mokykloje

Telšių lopšelyje – darželyje „Nykštukas“

Vilniaus rajono, Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje

Vilniaus rajono Rukainių vidurinėje mokykloje

Čia galite paskaityti informaciją apie elektronines patyčias, skirtas pedagogams

Čia galite paskaityti informaciją apie elektronines patyčias, skirtas vaikams