logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Struktūra

Namai
Čia trumpai pristatome viešąją įstaigą  „Vaiko labui“
1. Apie mus
Čia supažindiname su mūsų misija, veiklos tikslais bei uždaviniais.
1.1. Istorija
Čia pasakojame savo atsiradimo istoriją, supažindiname su pagrindinėmis veiklomis.
1.2. Susipažinkime
Čia Jums pasakojame apie atsakomybės ir darbų pasidalijimą mūsų įstaigoje.
1.3. Metinė ataskaita
Čia aprašome mūsų nuveiktus darbus einamaisiais metais. Čia rasite ir mūsų ankstesnių metų veiklos ataskaitas.
1.4. Mes bendradarbiaujame
Čia Jums pristatome įstaigas ir organizacijas, su kuriomis bendradarbiaujame.
2. Aktualijos
Pagal poreikį mes papildome savo interneto svetainę naujienomis apie mūsų vykdomas programas ir projektus.
2.1. Archyvas
Čia atvirkštine chronologine seka perkeliame informaciją iš „Vėliausios naujienos“.
3. Zipio draugai
Čia Jums pristatome trumpą informaciją apie tarptautinę programą „Zipio draugai“.
3.1. Koncepcija
Čia susipažinsite su pagrindine programos idėja, jos tikslais.

3.2. Metodinė medžiaga
Čia pristatome programos „Zipio draugai“ metodinę medžiagą.
3.3. Vertinimas
Čia rašome apie programos „Zipio draugus“ poveikio vaikams vertinimus bei kitus programos tyrimus.
3.4. Plėtra
Čia pasakojame programos „Zipio draugai“ istoriją ir supažindiname su jos geografija.
3.5. Vykdytojai
Čia supažindiname su žmonėmis, be kurių programa „Zipio draugai“ nevyktų – pedagogais, konsultantais, konsultantų padėjėjais, mūsų savanoriais.
3.6. Pedagogams
Šiame puslapyje esančią informaciją apie programą „Zipio draugai“ skiriame pedagogui profesionalui ir pateikiame plačiausiai. Čia rasite informacijos:
– apie programos teorinį pagrindą,
– sužinosite sąsajas su bendrosiomis ugdymo programomis,
– sužinosite, kaip pedagogai ruošiami tapti programos dalyviais ir
ko jie mokosi seminaruose, besiruošdami tapti programos  pedagogais,
– sužinosite, ko mokosi programoje dalyvaujantys vaikai,
– susipažinsite su programos vertinimų išvadomis,
– sužinosite, kaip tapti programos dalyviu.
3.7. Tėvams
Čia vaikų globėjams ir tėvams pasakojame, kuo programa „Zipio draugai“ yra ypatinga; kaip mokosi ir ko išmoksta joje dalyvaujantys vaikai; kuo ji padeda pedagogui. Čia patarimų ras programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių vaikų globėjai ir tėvai. Čia pateikiame informaciją, ką daryti, jei ugdymo įstaiga, kurią lanko Jūsų vaikas, nedalyvauja programoje „Zipio draugai“.
3.8. Visiems besidomintiems
Šiame puslapyje labai trumpai rašome apie programą „Zipio draugai“, jos turinį, atliktą vertinimą. Pasakojame, ko programoje „Zipio draugai“ mokosi vaikai, aptariame pedagogų ir tėvų vaidmenį. Pristatome jos kūrėjus, vykdytojus ir rėmėjus. Informuojame, kaip tapti programos „Zipio draugai“ dalyviu.
3.9. Kaip tapti programos dalyviu
Čia pateikiame informaciją tiek tėvams, tiek ir pedagogams, kaip tapti programos „Zipio draugai“ dalyviu.
3.10. Programos dalyviai
Čia pateikiame trumpa informaciją apie programos dalyvius – vaikus, pedagogus, programoje dalyvaujančias įstaigas. Taip pat čia rasite pagal metus ir apskritis suskirstytas programoje dalyvavusias ugdymo įstaigas bei į programos įgyvendinimą šiose ugdymo įstaigose įsitraukusius pedagogus.
3.12. Zipio draugai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams
3.13. 2022 – 2023 mokslo metai
Čia pateikiame pagal apskritis suskirstyta informaciją apie šiais mokslo metais programoje dalyvaujančias ugdymo įstaigas ir jose programą įgyvendinančius pedagogus. Taip pat pateikiama informacija programoje dalyvaujantiems pedagogams ir įstaigų vadovams.
 
4. Obuolio draugai
Čia Jums pristatome trumpą informaciją apie tarptautinę programą „Obuolio draugai“.
4.1. Koncepcija
Čia susipažinsite su pagrindine programos idėja, jos tikslais.
4.2. Vertinimas
Čia rašome apie programos „Obuolio draugus“ vertinimus Lietuvoje ir kitose šalyse.4.3. Plėtra
Čia pasakojame programos „Obuolio draugai“ istoriją ir supažindiname su jos geografija.

4.4. Metodinė medžiaga
Čia pristatome programos „Obuolio draugai“ metodinę medžiagą.
4.5. Vykdytojai
Čia supažindiname su žmonėmis, be kurių programa „Obuolio draugai“ nevyktų – pedagogais, konsultantais, konsultantų padėjėjais, mūsų savanoriais.
4.6. Pedagogams
Šiame puslapyje esančią informaciją apie programą „Obuolio draugai“ skiriame pedagogui profesionalui ir pateikiame plačiausiai. Čia rasite informacijos:
– apie programos teorinį pagrindą,
– sužinosite, kokia yra programos paskirtis,
– paskaitysite kuo programa svarbi ir ypatinga, kodėl tokia aktuali,
– sužinosite, kuo programa naudinga pedagogui,
– ir kuo programa naudinga vaikui,
– paskaitysite, kaip vyksta programos „Obuolio draugai“ valandėlės vaikams,
– ir kaip programa gali padėti spręsti esamas problemas,
– rasite informacijos apie programos dermę su valstybine švietimo politika ir jos įgyvendinimo strategija,
– susipažinsite su pedagogų rengimo darbui programoje „Obuolio draugai“ sistema.
4.7. Tėvams
Šiame skyrelyje tėvams ar globėjams pasakojame kaip galima padėti vaikui įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų; kuo išskirtinės programos „Obuolio draugai“ ir „Zipio draugai“. Aptariame ar tikrai programa efektyvi ir kaip ją vertina tyrėjai. Išsamiai pasakojame, ko išmoksta dalyvaudami programoje vaikai bei supažindiname su programos sandara ir metodine medžiaga. Čia galima sužinoti, kaip vyksta programos valandėlės ir kaip programa įtakoja Jūsų vaiko pedagogo kvalifikaciją, šią informaciją galite rasti čia. Rašome apie tėvų vaidmenį programoje Čia pateikiame informaciją, ką daryti, jei ugdymo įstaiga, kurią lanko Jūsų vaikas, nedalyvauja programoje „Obuolio draugai“.
4.8. Visiems besidomintiems
Šiame puslapyje labai trumpai rašome apie programą „Obuolio draugai“, jos turinį, atliktą vertinimą. Pasakojame, ko programoje „Obuolio draugai“ mokosi vaikai, aptariame pedagogų ir tėvų vaidmenį. Pristatome jos kūrėjus ir vykdytojus ir rėmėjus. Informuojame, kaip tapti programos „Obuolio draugai“ dalyviu.
4.9. Kaip tapti programos dalyviu
Čia pateikiame informaciją tiek tėvams, tiek ir pedagogams, kaip tapti programos „Obuolio draugai“ dalyviu.
4.10. 2022 – 2023 mokslo metai
Čia pateikiame pagal apskritis suskirstyta informaciją apie šiais mokslo metais programoje dalyvaujančias ugdymo įstaigas ir jose programą įgyvendinančius pedagogus. Taip pat pateikiama informacija programoje dalyvaujantiems pedagogams ir įstaigų vadovams.
5. Įveikiame kartu
Čia pristatome programą „Įveikiame kartu“. Pasakojame, ko joje mokosi vaikai, kaip dalyvauja tėvai ir pedagogai. Aptariame sąsajas su programa „Zipio draugai“.

5.1. Metodinė medžiaga
Čia pristatome programos „ZĮveikiame kartu“ metodinę medžiagą.

5.2. Tėvams ir pedagogams
Čia aptariame prevencinių programų svarbą. Rašome apie programos „Įveikiame kartu“ tikslus, tikslinę grupę. Supažindiname, ko mokosi programoje „Įveikiame kartu“ dalyvaujantys vaikai. Pristatome metodinę medžiagą. Informuojame, kaip tapti programos „Įveikiame kartu“ dalyviu.
5.3. Plėtra
Čia pasakojame programos „Įveikiame kartu“ istorija ir supažindiname su jos geografija.
5.4. Kaip tapti programos dalyviu
Čia pateikiame informaciją tiek tėvams, tiek ir pedagogams, kaip tapti programos „Įveikiame kartu“ dalyviu.
5.5. Programos dalyviai 2020-2021 mokslo metais
Čia rasite įstaigas dalivaujančias prograoje „Įveikiame kartu“ šiais mokslo metais.
 
6. Mūsų draugai ir rėmėjai
Čia pristatome mūsų rėmėjus, pasakojame apie mūsų veiklų finansavimo šaltinius. Kviečiame visus prisidėti prie mūsų įgyvendinamų programą.

7. Seminarai paskaitos

Mokyklos džiaugsmai ir iššūkiai.

8. Kontaktai
Čia nurodome visus galimus kontaktus, Jums padėsiančius mus pasiekti.
9. Galerija
Čia pamatysite, ką mūsų įgyvendinamų programų dalyviai  veikė savaitės BE PATYČIŲ metu.
9.1. Savaitė BE PATYČIŲ
Čia galėsite pasidžiaugti 100-tūkstantojo programos Zipio draugai šventės akimirkomis.
9.2. 100.000-asis programos Zipio draugai dalyvis
Čia rasite mūsų įgyvendinamų programų dalyvių portretas.
9.3.  Zipio draugai
Čia galėsite pasigrožėti vaikų pieštais Zipiais.
9.4. Mano draugai Zipis ir Obuolys
Čia galėsite pamatyti, kaip piešia Zipio programoje dalyvaujantys vaikai.
9.5. Piešia vaikai
Čia galėsite perskaityti programos dalyvių mintis.
9.6. Kalba Zipio ir Obuolio draugai