logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisPedagogų rengimo seminaras: medžiaga pedagogui

Ieva Bieliauskienė, Ona Monkevičienė, Aurelija Okunauskienė

 

Programa ,,Zipio draugai“. Pedagogų rengimo seminaras: medžiaga pedagogui

 


Dabartinėje greitai kintančioje, vertybių krizę išgyvenančioje informacinėje visuomenėje sunku gyventi ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams. Tėvų nedarbas, skurdas, migracija, smurtas, patyčios, komercinio pasaulio manipuliavimas vaiku, bandymai įtraukti į narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, tėvų skyrybos, netektis – tai tik dalis problemų, kurios egzistuoja šalia kiekvieno vaiko ir vienaip ar kitaip paveikia dalies jų gyvenimą.

 

Kitą vertus, vaikas dar tik mėgina suvokti savo jausmų pasaulį, mokosi gyventi greta kitų ir kartu su kitais, todėl kasdien patiria daugybę sunkumų: susipyksta, neturi su kuo žaisti, nesusitvardo, pasielgia netinkamai, patenka į keblią situaciją, ištinka bėda. Mažylis jaučiasi neišgirstas, nesuprastas, atstumtas, vienišas, įskaudintas, kaltas, blogas. Išgyvendamas jausmų sumaištį, vaikas ieško išeičių, tačiau jam dar stinga gyvenimiškos patirties.

 

Siekiant padėti vaikams, Lietuvoje jau devynerius metus įgyvendinama tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti gebėjimų įveikti kasdienius sunkumus ir stresą, plėtoti jų socialinę kompetenciją. 2000 metais, pradedant įgyvendinti programą, joje dalyvavo 314 Vilniaus miesto vaikų, 2007–2008 mokslo metais pasiektas rekordinis programoje dalyvaujančiųjų skaičius – 9 502 vaikai, taigi beveik 10 000 vaikų ugdėsi kasdienių sunkumų ir stresų įveikos gebėjimus. Per devynerius programos įgyvendinimo metus joje iš viso dalyvavo 47 772 vaikai. Programą „Zipio draugai“ vykdo nevyriausybinė organizacija VšĮ „Vaiko labui“.

 

Šio leidinio tikslas – pateikti medžiagą apie programą „Zipio draugai“ pedagogams, kurie rengiasi vykdyti ją savo ugdytinių grupėje. Leidinyje pateikiama gana detali informacija apie programą, jos veiksmingumo vertinimą, etines ir autorių teisių saugojimo nuostatas. Pateikiama naudingų patarimų pedagogams, kurie dalyvauja įvadiniame pedagogų rengimo seminare ir metodiniuose konsultaciniuose seminaruose. Siūloma aktualių idėjų praktiškai vykdyti programą. Leidinys yra skirtas pedagogams įgyvendinantiems programą ,,Zipio draugai“.

 

Sudarant leidinį „Programa „Zipio draugai“. Pedagogų rengimo seminaras: medžiaga pedagogui“, naudotasi  leidiniu  „Programa  ,,Zipio  draugai“.  Pedagogų  rengimo  seminaras“  (©  Partnership  for Children, 2002).

 

Čia galite susipažinti su knygos turiniu.

Čia rasite pilną knygos tekstą