logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisProgramos „Obuolio draugai“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas

Programos „Obuolio draugai“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas

 

 

 

Spaudiniai:

Programa „Obuolio draugai“ – programos metodinės medžiagos komplektas, kuris susideda iš 7 knygų, 32 iliustracijų, 19 užduočių priedų, 2 plakatų (A2 formatas)  ir 1 kompaktinio disko.

 

Serija „Mes galime įveikti“ – 4 knygos:

1.  Programos „Obuolio draugai“ pedagogų rengimo seminaro medžiaga pedagogui. (p. 104, A4 formatas)

2.  Programa „Obuolio draugai“. Pedagogų rengimo seminaras: metodinės rekomendacijos konsultantui. (p. 76, A4 formatas)

3.  Programa „Obuolio draugai“. Konsultanto vadovas. (p. 76, A4 formatas)

4. Programa „Obuolio draugai“. Parama vaikui sudėtingose gyvenimo situacijose. Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas. (p. 80, A4 formatas)

 

Programos „Zipio draugai“ metodinė medžiaga tėvams – brošiūra, skirta tėvams (48 p., 17×24 cm „vadovėlinis“ lapo formatas). Čia tėvai ras trumpą informaciją apie programą, kiekvieną jos temą ir ja keliamus tikslus, taip pat ir rekomendacijas, kaip jie gali padėti savo vaikui išgyventi sunkius jausmus.

Programa „Obuolio draugai“ – informacinis lankstinukas. (p. 1, A4 formatas)

Programa „Obuolio draugai“. Rekomendacijos tėvams – lankstinukas. (p. 1, A4 formatas)

Dvejų metų ankstyvosios prevencijos programa: „Zipio draugai“ (I dalis) ir „Obuolio draugai“ (II dalis). Programos „Zipio draugai“ pasakojimai – pratybų knygelė. (p. 32, A5 formatas)

Tarptautinė dvejų metų ankstyvosios prevencijos programa Zipio draugai ir Obuolio draugai – lankstinukas. (p. 1, A4 formatas)

„Obuolio draugai. Mano užduotėlių sąsiuvinis“ – 56 puslapių A5 formato gausiai iliustruotas ir spalvingas pratybų sąsiuvinis, skirtas programoje dalyvaujantiems vaikams. Jame vaikai (ir pedagogai) ras po dvi užduotėles, skirtas kiekvienai programos valandėlei, t.y. iš viso 48. Tai kitokios užduotėlės, nei pateikiamos programos „Obuolio draugai“ metodinėje medžiagoje.

 

 

 

Virtuali informacija:

 

Programa „Obuolio draugai“. Obuolys namuose – Obuolio draugų užduotys vaikams su tėvais.

Programa „Obuolio draugai. Vadovas tėvams

Programa „Obuolio draugai“. Vadovas tėvams (rusų kalba)

 

Pastaba
Šiame sąraše esančios aktyvios pozicijos – tai informacija skirta visiems besidomintiems programa „Obuolio draugai“. Kviečiame suaktyvinti nuorodas ir skaityti pateikiamą informaciją.
Neaktyvios pozicijos – tai informacija skirta programos dalyviams, kuri, saugant programos kūrėjo „Partnership for Children“ autorių teises, yra prieinama tik programą įgyvendinantiems psichologams ir/ar pedagogams.
Norime Jums priminti, jog programos „Zipio draugai“ autorių teisės priklauso Partnership for Children, o Lietuvoje šią programą įgyvendina, turėdama išimtinę licenciją VšĮ „Vaiko labui“. Jokia programos medžiaga negali būti kopijuojama, reprodukuojama ar pritaikoma (adaptuojama) be raštiško aukščiau minėtų organizacijų sutikimo. Cituojant ištraukas iš programos „Zipio draugai“, būtina nurodyti jos kūrėjus Partnership for Children. Cituojant šią svetainę, būtina nuoroda www.vaikolabui.lt