logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisProgramos „Obuolio draugai“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas

Programos „Obuolio draugai“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas

 

 

 

Spaudiniai:

Programa „Obuolio draugai“ – programos metodinės medžiagos komplektas, kuris susideda iš 7 knygų, 32 iliustracijų, 19 užduočių priedų, 2 plakatų (A2 formatas)  ir 1 kompaktinio disko.

 

Serija „Mes galime įveikti“ – 4 knygos:

1.  Programos „Obuolio draugai“ pedagogų rengimo seminaro medžiaga pedagogui. (p. 104, A4 formatas)

2.  Programa „Obuolio draugai“. Pedagogų rengimo seminaras: metodinės rekomendacijos konsultantui. (p. 76, A4 formatas)

3.  Programa „Obuolio draugai“. Konsultanto vadovas. (p. 76, A4 formatas)

4Programa „Obuolio draugai“. Parama vaikui sudėtingose gyvenimo situacijose. Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas. (p. 80, A4 formatas)

 

Programa „Obuolio draugai“ – informacinis lankstinukas. (p. 1, A4 formatas)

Programa „Obuolio draugai“. Rekomendacijos tėvams – lankstinukas. (p. 1, A4 formatas)

Dvejų metų ankstyvosios prevencijos programa: „Zipio draugai“ (I dalis) ir „Obuolio draugai“ (II dalis). Programos „Zipio draugai“ pasakojimai – pratybų knygelė. (p. 32, A5 formatas)

Tarptautinė dvejų metų ankstyvosios prevencijos programa Zipio draugai ir Obuolio draugai – lankstinukas. (p. 1, A4 formatas)

 

 

 

Virtuali informacija:

 

Programa „Obuolio draugai“. Obuolys namuose – Obuolio draugų užduotys vaikams su tėvais.

Programa „Obuolio draugai. Vadovas tėvams

Programa „Obuolio draugai“. Vadovas tėvams (rusų kalba)

 

Pastaba
Šiame sąraše esančios aktyvios pozicijos – tai informacija skirta visiems besidomintiems programa „Obuolio draugai“. Kviečiame suaktyvinti nuorodas ir skaityti pateikiamą informaciją.
Neaktyvios pozicijos – tai informacija skirta programos dalyviams, kuri, saugant programos kūrėjo „Partnership for Children“ autorių teises, yra prieinama tik programą įgyvendinantiems psichologams ir/ar pedagogams.
Norime Jums priminti, jog programos „Zipio draugai“ autorių teisės priklauso Partnership for Children, o Lietuvoje šią programą įgyvendina, turėdama išimtinę licenciją VšĮ „Vaiko labui“. Jokia programos medžiaga negali būti kopijuojama, reprodukuojama ar pritaikoma (adaptuojama) be raštiško aukščiau minėtų organizacijų sutikimo. Cituojant ištraukas iš programos „Zipio draugai“, būtina nurodyti jos kūrėjus Partnership for Children. Cituojant šią svetainę, būtina nuoroda www.vaikolabui.lt