logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisTarptautinė konferencija 2012

VAIKO LABUI savo veiklos 10-metį pažymėjo konferencija

Šie metai mums išskirtiniai – švenčiame pirmąjį mūsų įstaigos rimtą jubiliejų. Švenčiame savo veikos dešimtmetį! Norėdami prasmingai pažymėti ir apibendrinti savo veiklos pirmąjį dešimtmetį, inicijavome konferenciją „Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje,“ kurią surengėme drauge su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu, Švietimo ir mokslo ministerija , LEU Ugdymo mokslų fakultetu ir Ugdymo plėtotės centru. Konferenciją organizuojant ir jos metu itin daug talkino mūsų savanoriai – programos „Zipio draugai“ savanoriai iš visų Lietuvos apskričių, o ypač vilniečiai.

Ypatingą dieną, kai visas pasaulis mini Žmogaus teisių dieną, į konferenciją „Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje“ aptarti ir įvertinti emocinę aplinką mokykloje, kurioje mūsų vaikai praleidžią didelę dalį laiko, susirinko švietimo darbuotojai ir vadovai, sveikatos apsaugos specialistai, vaiko gerovės komisijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iš visos Lietuvos. Prie jų prisijungė kolegos iš Anglijos, Brazilijos, Lenkijos, Norvegijos ir Karelijos (Rusija).

Konferencijos dalyviai aptarė  vaikų patiriamas problemas – kasdieninius sunkumus, smurtą, nepalankias augimo sąlygas bei rizikos veiksnius ir Lietuvos ugdymo įstaigose įgyvendinamas prevencines programas bei jų poveikį saugios emocinės aplinkos ugdymo įstaigose kūrimui, o taip pat ir tolimesnės programų plėtros galimybes.

Mokslininkai ir praktikai savo pranešimuose įvertino Lietuvos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinamų prevencinių programų – „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“, „Antrasis žingsnis“, „Olweus“ – rezultatus ir veiksmingumą vaikų sunkumų įveikimo įgūdžių ugdymui(si).

Konferencijoje dalyvavę švietimo strategai kalbėjo apie prevencinių programų svarbą moderniajame švietime ir pristatė prevencinių programų diegimo strategiją (LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nario Valentino Stundžio pranešimas „Prevencinės programos – svarbi modernios švietimo politikos priemonė“; ŠMM Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėjo Dr. Rolando Zuozos pranešimas „Prevencinių programų diegimo strategija“).

Mokslininkai dr. Pranas Gudynas analizavo prevencinių programų įgyvendinimo situaciją Lietuvos ugdymo įstaigose (pranešimas „Prevencinių programų įgyvendinimo situacijos analizė ir naujas etapas jas įgyvendinant“), o prof. Ona Monkevičienė pateikė tyrimų išvadas apie programos „Zipio draugai“ poveikį kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje (pranešimas Programos „Zipio draugai“ poveikis kuriant saugią emocinę aplinką ugdymo įstaigoje).

Plačiausiai ir išsamiausiai buvo pristatyta jau tryliktus metus Lietuvoje vykdoma ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai,“ už kurios įgyvendinimui skirtą dosnią paramą turime dėkoti programos generaliniam rėmėjui prekybos tinklui IKI. Ši programa skirta vieniems iš mažiausių ugdymo sistemos dalyvių – 6–7 metų vaikams.

Apie pamokas išmoktas iš programos „Zipio draugai“ per dešimt metų kalbėjo programos kūrėjų Partnership for Children vadovas Chris Bale (pranešimas „Dešimt iš dešimties. Pamokos išmoktos iš „Zipio draugų”. Ten out of ten. Lessons learned from Zippy’s Friends). Gerąja programos įgyvendinimo patirtimi dalijosi pedagogės praktikės Genutė Leiberienė ir Edita Girijotienė. Šios pedagogės ne tik ilgus metus dirba su vaikais, įgyvendindamos programą „Zipio draugai“, bet yra ir šią programą vykdančios organizacijos „Vaiko labui“ ilgametės savanorės. (Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras, programos „Zipio draugai“ pedagogė Genutė Leiberienė, pranešimas „Septyni draugystės metai su Zipiu“; Gargždų lopšelis – darželis  ,,Ąžuoliukas”, programos „Zipio draugai“ pedagogė Edita Girijotienė, pranešimas „Zipio draugai“ formuojant saugaus ir draugiško elgesio gebėjimus).

Konferencijos dalyviai susidomėję klausėsi pranešimų apie naujovę Lietuvoje: šiais mokslo metais mus pasiekusią „Zipio draugų“ programos antrąją dalį – programą „Obuolio draugai“. Šią programą pristatė pirmųjų jos vykdytojų atstovė iš Brazilijos Tania Paris (Vaikų emocinės sveikatos asociacija/Associação pela Saúde Emocional de Crianças/Association for Emotional Health of Children vadovė Tania Paris, pranešimas „Obuolio draugai“ – sekantis žingsnis po „Zipio draugų“/ Apple´s Friends – one step further Zippy´s Friends). O pirmąją šios programos įgyvendinimo patirtimi pasidalijo mokytoja metodininkė Jurgita Vitkauskienė iš Vilniaus privačios gimnazijos (pranešimas „Vaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo programos “Obuolio draugai” pilotinis įgyvendinimas. Pirmieji įspūdžiai“).

Buvo pristatytos ir vyresniems vaikams skirtos programos.

Apie programą „Įveikiame kartu“ ir jos įtaką kuriant saugią emocinę aplinką ugdymo įstaigoje kalbėjo Šiaulių universiteto docentė Dalia Augienė (pranešimas „Įveikiame kartu” – programa ugdanti vaiko socialinius įgūdžius ir gerinanti emocinę savijautą“).

. Programą „Antras žingsnis,“ kurios įgyvendinimą kuruoja nevyriausybinė organizacija „Paramos vaikams centras“ pristatė Trakų Vokės vidurinės mokyklos pedagogės praktikės Rita Bakšienė ir Aistė Vaikšnorienė (pranešimas „Socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo programa „Antras žingsnis“ („Second Step“). Šios abi programos skirtos vaikams, besimokantiems pradinėje mokyklos pakopoje.

Itin įdomiai ir išsamiai buvo pristatyta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro koordinuojama programa pagrindinei mokyklai Olweus. Šio centro vadovė Irma Čižienė papasakojo apie programos situaciją Lietuvos mokyklose šiandien (pranešimas „Olweus patyčių prevencijos programa šiandien“), o vienos iš šią programą įgyvendinančių ugdymo įstaigų vadovas ir socialinė pedagogė papasakojo apie programos Olweus pasiekimus ir iššūkius jų įstaigoje (Utenos Aukštakalnio progimnazija, direktorius Arvydas Šilinskas ir socialinė pedagogė, Olweus programos instruktorė Jurgita Bareišienė, pranešimas „Olweus programos diegimo mokykloje patirtis: iššūkiai ir pasiekimai).

Įdomu buvo išklausyti kaip sekasi vienam iš daugelio prevencinių programų vykdytojui – nevyriausybinei ne pelno siekiančiai organizacijai „Vaiko labui“. Kaip žinia daugiausiai prevencines programas Lietuvoje įgyvendina ir koordinuoja NVO. Šios įstaigos vadovė Aurelija Okunauskienė papasakojo apie „Vaiko labui“ veiklos dešimtmetį, skirtą prevencinių programų įgyvendinimui (pranešimas „Dešimtmetis skirtas prevencinių programų įgyvendinimui).

Visų programų vykdytojai – „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“, „Antrasis žingsnis“, „Olweus“ – taip pat paruošė ir informatyvius, gražius, o kai kuriuos net ir labai žaismingus stendus apie jų įgyvendinamas programas, kurie tikrai papuošė Seimo trečiųjų rūmų fojė prie konferencijų salės ir traukė visų praeinančiųjų akis. (Čia galite pamatyti stendų nuotraukas.)

Konferencijos dalyvius pasveikino LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė ir Švietimo ir mokslo viceministras Albertas Lakštauskas, kuris įteikė Švietimo ministro Gintaro Steponavičiaus padėką „Vaiko labui.“ Tačiau mes manome, kad iš tikrųjų tai padėka mums visiems, įgyvendinantiems prevencines programas mokyklose, besistengiant, kad jose mūsų vaikams būtų saugu ir gera.

Susidomėjimas konferencija buvo tikrai didelis – konferencijos rengėjams dalyvių gausa net kėlė rūpestį: ar sutilps visi besidomintys į salę? Mat dalyvių atvyko net 333, o pasiklausyti konferencijos pranešimų dar užsukdavo LR Seime besilankantys ar dirbantys žmonės.

Besidžiaugdami pasisekusia konferencija, tikimės, kad išgirsti įdomus pranešimai paskatins švietimo bendruomenę plėtoti prevencinių programų įgyvendinimą ugdymo įstaigose, o visus tuos, nuo kurių priklauso sprendimai, kad mūsų vaikai augtų ir mokytųsi  saugioje emocinėje aplinkoje, priimti į vaiko gerovę orientuotus sprendimus.

Dėkojame visiems padėjusiems surengti konferenciją ir visiems taip skaitlingai joje dalyvavusiems.

Linkime visiems ramių Šventų Kalėdų, linksmo Naujųjų metų sutikimo ir gerų, darbingų, kūrybingų ateinančių metų!!!

.

Aurelija Okunauskienė

Konferencijos organizacinio komiteto atsakinga sekretorė

VšĮ ,,Vaiko labui” direktorė


Konferencija nuotraukose:

Pranešėjai

Stendiniai pranešimai

Dalyviai