logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Savaitė Be patyčių 2016

 

Kovo 14-20 dienomis jau septintą kartą visoje Lietuvoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“. Prie iniciatyvos prisijungė daugiau nei tūkstantis ugdymo įstaigų, nevyriausybinių, valstybinių ir verslo organizacijų, kurios savo veiklomis skatino vaikus ir suaugusiuosius pastebėti patyčias, tinkamai į jas reaguoti ir bendromis jėgomis stabdyti patyčių plitimą.

Per tradicija tapusią „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“ aktyvios Lietuvos mokyklos, vaikų darželiai, jaunimo centrai, universitetai ir kitos ugdymo įstaigos kartu su savo bendruomenėmis vykdė įvairias veiklas, susijusias su patyčių stabdymu ir jų prevencija.

Mes kvietėme ugdymo įstaigas, kiekvieną vaikų grupę ar klasę, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ prisidėti prie „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2016”.Siūlėme vaikams šios akcijos rėmuose įsijungti į bendrą veiklą ir kurti „Draugystės knygą“.

Vieni vaikai pirmą kartą įsijungė į „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ.“ Tai buvo puiki proga pradėti kurti klasės „Draugystės knygą.“

Kitos vaikų klasės jau tęsė  2014 metais „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ metu pradėtą kurti klasės „Draugystės knygą.“ Jie turėjo galimybę pamatyti ir kartu aptarti, kaip jie išaugo ir pasikeitė, kaip išmoko vertinti draugą ir draugystę, kaip išmoko padėti greta esančiam draugui, kaip keitėsi vaikų klasės santykiai, …  Tai nuostabi galimybė visai klasei sukurti tęstinę klasės „Draugystės knygą“ – antras, trečias, ketvirtas, … ir dvyliktas tomai. Te gali tapti klasės augimo draugystėje dienoraštis.

Į knygą vaikai sudėjo savo kūrybą – eilėraščius, pasakojimus, dramas, jų sukurtas patarles ir priežodžius ar kitus trumpus kūrinėlius, kuriuos patys iliustravo savo piešiniais. Vaikai kartu diskutavo, tarėsi, sprendė, ką įtraukti į bendrą klasės „Draugystės knygą.“

Vaikų kūryboje atsiskleidė draugystės ir bendravimo temos. Vaikai rašė ir piešė, kas padeda išlaikyti draugus ir draugystę, o kas griauna; kas vaikus džiugina, o kas skaudina; kaip padėti geriau pasijusti draugui ir sau sunkioje situacijoje; apie emocijas, kurias sukelia patyčios ir priekabiavimas; apie vaikų siūlomas išeitis, jei prie draugo ar tavęs priekabiaujama, tyčiojamasi; kaip pačiam netapti priekabiautoju ir kitomis artimomis bei aktualiomis temomis.

Pasirinkti patys įvairiausi knygos formatai – įprastinis, knyga – armonikėlė, senovinių raštų ritinys – rodė vaikų išmonę ir kūrybiškumą.

Nemažas būrys vaikų nupiešė skirtukus knygoms aktualia „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ tematika; vaikai piešė ir užrašė „auksinę“ Zipio ir Obuolio taisykles, ragino savo bendraamžius „Nepriekabiauk!“, „Nesityčiok!“, „Draugaukime“; ir pan. Šiais skirtukais vaikai keitėsi tarpusavyje, o kiti padovanojo savo mokyklos bibliotekai.

Į veiksmo savaitę „Be patyčių“ įsitraukusios klasės pasidalino su mumis gražiausiomis savo veiklos akimirkomis. O mes jomis dalijamės su jumis.

Čia rasite įstaigų, dalyvavusių „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2016”, veiklų aprašymus:

2016 kovas_Kelmes rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis – darželis

2016 kovas_Marijampoles lopšelis darželis „Šaltinėlis

2016 kovas_Panevėžio apskrities Biržų lopšelis-darželis „Genys

2016 kovas_Rudiškių „Pasaka“

2016 kovas_Traku r. Lentvario Motiejaus Simelionio gimnazija

2016 kovas_Utenos mokykla-darželis „Varpelis

2016 kovas_Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža

2016 kovas_Vilniaus lopšelis-darželis „Spindulelis

2016 kovas_Vilniaus lopšelis-darželis „Papartis

2016 kovas_Vilniaus r. Nemžzio vaikų lopšelis-darželis Giliukų grupe

2016 kovas_Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarelis


Gražiausios „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2016” akimirkos