logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Vėliausios naujienos. 2011 balandis

Kauno apskrities Zipio draugai švenčia dešimtmetį!!!

2011 metai ypatingi Kauno apskrities Zipio draugams. Mat šiemet jie švenčia programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo dešimtmetį.

Ilgametis programos „Zipio draugai“ metodinis centras Kauno apskričiai Kauno miesto Panemunės lopšelis darželis nusprendė pažymėti šį jubiliejų ir į bendrą renginį sukviesti visus Kauno apskrities programos dalyvius. Metodinio centras savo iniciatyva ir pastangomis surengė konferenciją „Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ aktualijos.“

Susirinkus gausiam programos entuziastų pedagogų būriai, buvo aptartos ir išdiskutuotos aktualiausios vaikų socialinių įgūdžių ugdymo aktualijos ir problemos, siejant jas su programos „Zipio draugai“ teikiamomis galimybėmis. Išklausyti įdomūs ir informatyvūs pranešimai apie programą, jos įgyvendinimo kontekstą, įtaką vaikui.

Itin įdėmiai ir su dideliu susidomėjimu pedagogai klausėsi stendinių pranešimų pristatymų, kuriuose kolegės pasakojo apie programos „Zipio draugai“ pritaikymo galimybes ne valandėlės metu, apie praktikinius programos įgyvendinimo aspektus atskirose ugdymo įstaigose, apie pedagogių stebimą išliekamąjį programos poveikį, apie Zipio įtaką vaikų kasdienybei ir apie Zipio šventes.

Ši Kauno apskrities programos „Zipio draugai“ metodinio centro surengta konferencija dar kartą paliudija, kad Zipis jau išauga vaikų grupės ar klasės valandėlės ribas, tapdamas telkiančiu reiškiniu. Tai patvirtina konferencijoje spontaniškai kilusi idėja parengti konferencijos rezoliuciją, kurioje tiek konferencijos rengėjai Panemunės lopšelis darželis, tiek konferencijoje dalyvavę pedagogai išreiškė poreikį burtis į Zipio draugų bendruomenę, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti tarp atskirų miestų ir regionų inicijuojant ir vykdant įvairias programos įgyvendintojams aktualias ir rūpimas veiklas, kartu augti, kartu dirbti ir kartu su Zipio švęsti.

Sveikiname visus Kauno apskrities Zipio draugus – ugdymo įstaigas, pedagogus, vaikus ir jų tėvelius – su gražiu jubiliejiniu programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo gimtadieniu!
Aurelija Okunauskienė, VšĮ „Vaiko labui“ direktorėKonferencija „Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ aktualijos“

Tarptautinė programa „Zipio draugai“ Lietuvoje pradėta įgyvendinti 2000-2001 mokslo metais.
Šiais metais programa „Zipio draugai“ švenčia įgyvendinimo Kaune dešimtmetį. Ta proga balandžio 28 d. Kauno Panemunės lopšelyje-darželyje buvo organizuojama konferencija „Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo aktualijos“. Konferencijoje dalyvavo pedagogai ne tik iš Kauno miesto, bet ir Kauno rajonų, kurie norėjo pasidalinti savo patirtimi įgyvendinant „Zipio draugų“ programą.

Konferencijos metu skaityti 6 pranešimai. Pranešimų temos buvo įvarios, pedagogės džiaugėsi kaip programa „Zipio draugai“ vaikams padeda spręsti problemas, ir, kad įgyvendinant šią programą išliekamasis poveikis pasijaučia kitų veiklų metu.

Taip pat buvo parengti ir pristatyti 12 stendinių pranešimų. Stendiniuose pranešimuose atsispindėjo pedagogų šiltas bendravimas su ugdytiniais, buvo pateikta daugybės nuotraukų iš įvairiausių veiklų įgyvendinant programą.

Konferencijoje VšĮ „Vaiko Labui“ direktorė, programos „Zipio draugai“ vadovė Aurelija Okunauskienė pristatė programos „Zipio draugai“ plėtrą Lietuvoje ir pasaulyje, džiaugėsi programoje dalyvaujančių įstaigų skaičiaus didėjimu Lietuvoje, programos poveikiu smurto ir patyčių prevencijai. Pranešėja apžvelgė programos „Zipio draugai“ ir kitų socialinių įgūdžių ugdymo programų perspektyvas ir planus ateityje.

Išklausius pranešimus vyko diskusija, kurios metu, ne tik skaičiusios pranešimus, bet ir pedagogės, kurios atvyko pasiklausyti konferencijos, diskutavo apie tai, ką būtų galima padaryti, kad Kauno mieste bei rajone būtų įtraukta į šią programą kuo daugiau ikimokyklinių įstaigų. Buvo pasiūlyta, kad Kauno Panemunės lopšelio-darželio programos „Zipio draugai“ metodinis konsultacinis centras, kuriam vadovauja direktorė Vilija Gečienė, vykdytų plėtrą Kauno apskričiai priklausančiose ikimokyklinėse įstaigose. Reikėtų sukurti Kauno mieste programos „Zipio draugai“ draugiją, į jos veiklą įtraukti Kauno miesto artimiausių rajonų kaimiškąsias įstaigas. Nuspręsta bendradarbiauti su Respublikos metodiniais centrais, atstovauti programą „Zipio draugai“ Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus bei Švietimo įstaigų organizuojamuose renginiuose, teikti pasiūlymus programos kūrėjams dėl programos tobulinimo bei papildymo.

Tikimasi, kad šie pasiūlymai bus įgyvendinti ir Kauno mieste bei rajone daugiau įstaigų įsitrauks į programos „Zipio draugai“ įgyvendinimą, bei sėkmingai vykdys šią programą.
Direktorė Vilija Gečienė,
metodininkė organizatorė Edita Vievesytė,
Kauno Panemunės lopšelis-darželis


Pristatome įdomiausius konferencijos „Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ aktualijos“ momentus, programą ir pranešimų santraukas.

Pranešimų santraukos:

1. Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo kontekstas – priekabiavimas darželyje tėvų ir pedagogų akimis. Laima Alšauskienė, Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“

2. Programos „Zipio draugai“ įtaka vaiko emociniam intelektui. Zita Dobilienė, Prienų Nemuno pradinė mokykla

3. Programos „Zipio draugai“ pritaikymo galimybės vaikų kasdienybėje. Regina Čižauskienė, Aušra Kulikauskienė, Nijolė Ramanauskienė Audronė Mankutė, Kauno 75-asis lopšelis-darželis

4. Zipis, aš ir tu – mes visi kartu. Daiva Lydekaitienė, Ramutė Naujūnaitė, Kauno Panemunės lopšelis-darželis

5. Zipis padeda mums žengti draugystės takeliu. Eglė Daduš, Kauno Panemunės lopšelis-darželis

6. Zipio draugais esame ne tik valandėlių metu. Edita Burbienė, Kauno lopšelis darželis „Vilnelė“

7. Vaiko socialinių įgūdžių, įgytų programos „Zipio draugai“ valandėlėse, panaudojimas kasdieninėje veikloje. Iveta Ledzinskaitė, Jurgita Ožekauskienė, Kauno sanatorinis lopšelis darželis „Pušynėlis“

8. Zipio draugai „Smalsutyje.“ Brigita Kabišienė, Inga Maciulevičienė, Kauno lopšelis darželis „Smalsutis“

9. Kaip galiu padėti draugui. Rasa Barvainienė, Aušra Dubosienė, Kauno lopšelis darželis „Liepaitė“

10. Vaikų tarpusavio konfliktai ir jų įtaka dorovinio elgesio formavimuisi. Birutė Oertelienė, Stanislava Raubickienė, Kauno lopšelis darželis „Žvangutis“

11. „Zipio draugų“ valandėlių išliekamasis poveikis vaikams kitų veiklų metu. Gitana Andrikaitienė, Jūratė Juodviršienė, Kauno rajono Domeikavos lopšelis darželis

12. Zipis – bendravimo mokytojas. Vida Lajūtė, Rasa Misevičienė, Kauno Panemunės lopšelis-darželis

13. Akcija „Savaitė be patyčių“. Virginija Gruodienė, Virginija Varslauskienė, Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“

14. Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinėje mokykloje. Evelina Mačionytė, Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinė mokykla

15. Mokau ir mokausi. Angelė Gelažanskienė, Kauno vaikų darželis „Nežiniukas“

16. Mes – Zipio draugai. Karina Girdauskaitė, Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“