logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisProgramos „Zipio draugai“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas

Programos „Zipio draugai“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas

Spaudiniai

Programa „Zipio draugai“ – programos metodinės medžiagos komplektas, kuris susideda iš 7 knygų („Atmintinė pedagogui“ ir po 1 knygą kiekvienai programos daliai / moduliui), 40 iliustracijų, 28 užduočių formos, 8 plakatų A2 formato (iš kurių 2 spausdinami ir visi 8 skaitmeninėje laikmenoje), skaitmeninė laikmena (USB raktas).

 

Serija „Mokomės įveikti sunkumus“ – 8 knygos:

1. Programa „Zipio draugai“. Pedagogų rengimo seminaras: medžiaga pedagogui. (p. 60, A4 formatas)

2. Programa „Zipio draugai“. Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas. (p. 52, A4 formatas)

3. Programa „Zipio draugai“. Menas įgalinti vaikus ugdytis sunkumų įveikimo gebėjimus. Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas. II dalis. (p. 54, A4 formatas)

4. Programa „Zipio draugai“: Šeima ir vaikas: kaip atsižvelgti į skirtingus poreikius.  Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas.  III dalis (p. 64, A4 formatas)

5. Programa „Zipio draugai“. Vadovas konsultanto padėjėjui. II dalis (p. 52, A4 formatas)

6. Programa „Zipio draugai“. Vadovas konsultanto padėjėjui I dalis. (p. 48, A4 formatas)

7.  Programa „Zipio draugai“. Vadovas konsultantui. (p. 40, A4 formatas)

8. Programa „Zipio draugai“. Pedagogų rengimo seminaras: metodinės rekomendacijos konsultantui. (p. 48, A4 formatas)

9. Programa „Zipio draugai“. Konsultanto padėjėjų kompetencijų tobulinimas: metodinės rekomendacijos konsultantui. (p. 28, A4 formatas)

 

Programa „Zipio draugai“ – informacinis lankstinukas. (p. 1, A4 formatas; lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis)

Programa „Zipio draugai“. Rekomendacijos tėvams – lankstinukas. (p. 1, A4 formatas)

Programa „Zipio draugai“: pratimai vaikams ir jų tėvams – pratybų knygelė. (p. 8, A5 formatas)

Programos „Zipio draugai“ metodinė medžiaga tėvams – knyga tėvams. (p. 24)

 

Tarptautinė dvejų metų ankstyvosios prevencijos programa Zipio draugai ir Obuolio draugai – lankstinukas. (p. 1, A4 formatas)

 

Kompaktiniai diskai

Programa „Zipio draugai“. Vaizdinė mokymo medžiaga. I dalis. (filmuotos medžiagos trukmė 47 min.)

Programa „Zipio draugai“. Vaizdinė mokymo medžiaga. II dalis: Vaikų sunkumų įveikimo būdai (filmuotos medžiagos trukmė 34 min.)

Programa „Zipio draugai“. Vaizdinė mokymo medžiaga. III dalis: Pasirengimas valandėlėms apie netektis (filmuotos medžiagos trukmė 21 min.)

 

 

Virtuali informacija

Programa „Zipio draugai“. Zipis namuose – Zipio draugų užduotys vaikams su tėvais

Programa „Zipio draugai“. Zipis namuose – Zipio draugų užduotys specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams su tėvais

Programa „Zipio draugai“. Zipis namuose – Zipio draugų užduotys vaikams su tėvais lenkų kalba

Programa „Zipio draugai“: pratimai vaikams ir jų tėvams – pratybų knygelė rusų kalba  (word formatu; PDF formatu)

Programa „Zipio draugai“. Mano užduotėlių sąsiuvinis – užduotys vaikams namuose

Programa „Zipio draugai“. Mano užduotėlių sąsiuvinis – užduotys vaikams namuose rusų kalba

Programa ,,Zipio draugai“. Vadovas tėvams (lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis)

Programa „Zipio draugai.“ Spalvinimo sąsiuvinis

 

Pastaba
Šiame sąraše esančios aktyvios pozicijos – tai informacija skirta visiems besidomintiems programa „Zipio draugai“. Kviečiame suaktyvinti nuorodas ir skaityti pateikiamą informaciją.
Neaktyvios pozicijos – tai informacija skirta programos dalyviams, kuri, saugant programos kūrėjo „Partnership for Children“ autorių teises, yra prieinama tik programą įgyvendinantiems psichologams ir/ar pedagogams.
Norime Jums priminti, jog programos ,,Zipio draugai“ autorių teisės priklauso Partnership for Children, o Lietuvoje šią programą įgyvendina, turėdama išimtinę licenciją VšĮ Vaiko labui. Jokia programos medžiaga negali būti kopijuojama, reprodukuojama ar pritaikoma (adaptuojama) be raštiško aukščiau minėtų organizacijų sutikimo. Cituojant ištraukas iš programos ,,Zipio draugai“, būtina nurodyti jos kūrėjus Partnership for Children. Cituojant šią svetainę, būtina nuoroda www.vaikolabui.lt