logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisProgramos „Zipio draugai“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas

Programos „Zipio draugai“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas

Spaudiniai

Programa „Zipio draugai“originalios programos metodinės medžiagos komplektas, kuris susideda iš 7 knygų („Atmintinė pedagogui“ ir po 1 knygą kiekvienai programos daliai / moduliui), 40 iliustracijų, 28 užduočių formos, 8 plakatų A2 formato (iš kurių 2 spausdinami ir visi 8 skaitmeninėje laikmenoje), skaitmeninė laikmena (USB raktas). Tai yra originalios programos „Zipio draugai“ metodinė medžiaga pedagogui, kuria vadovaudamasis jis įgyvendina programą vaikų grupėje / klasėje ugdymo įstaigoje. Šios knygos autorių teisės priklauso ©„Partnership for Children“.

„Zipio draugai“. Priedas pedagogui, dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikams“  (toliau – „Priedas“) – originalios programos metodinės medžiagos priedas, skirtas pedagogui dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais ugdomais specializuotojo ugdymo įstaigoje arba bendrojo ugdymo mokyklos specializuotoje grupėje ar klasėje. „Priedas“ susideda iš 6 knygų (po 1 knygą kiekvienai programos daliai / moduliui), 106 iliustracijų ir užduočių formų bei skaitmeninės laikmenos (DVD). „Priedą“ pedagogas naudoja lygiagrečiai su originalios programos metodine medžiaga, pirmenybę teikdamas pastarajai. Autorių teisės priklauso ©„Partnership for Children“.  

„Priedą“ papildo „Vadovas pedagogui kaip įgyvendinti programą „Zipio draugai“ dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“ (toliau – „Vadovas“) – 24 puslapių A4 formato leidinys, kuriame aptariama, kaip pedagogui naudoti programos „Zipio drau­gai“ leidinį „Programos „Zipio draugai“ priedas specialiųjų poreikių vaikams“ . „Vadove“ pristato­ma „Priedo“ sandara ir naudojimosi juo rekomendacijos, pateikiami patarimai, kaip komu­nikavimui su vaikais naudoti PECS, WIDGITS paveikslėlius ir simbolius. Pedagogai supažindinami su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ypatumais, atsiskleidžiančiais dalyvaujant „Zipio draugų“ valandėlėse. „Vadovo“ autorių teisės priklauso ©„Vaiko labui“, Onai Monkevičienei, Aurelijai Okunauskienei ir Ramutei Skripkienei.

„Zipio draugai“. Metodika įtraukiajam ugdymui“ (toliau – „Metodika įtraukiajam ugdymui“) – 96 puslapių A4 formato leidinys ir skaitmeninė laikmena (USB raktas arba DVD). Tai originalios programos metodinės medžiagos priedas, skirtas pedagogui dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais ugdomais ikimokyklinėje arba bendrojo ugdymo mokykloje. „Metodiką įtraukiajam ugdymui“ pedagogas naudoja lygiagrečiai su originalios programos metodine medžiaga, pirmenybę teikdamas pastarajai. „Metodikos įtraukiajam ugdymui“ autorių teisės priklauso ©„Partnership for Children“. „Metodikos įtraukiajam ugdymui“ įvado autorių teisės priklauso © Ona Monkevičienei.

Serija „Mokomės įveikti sunkumus“ – 8 knygos:

1. Programa „Zipio draugai“. Pedagogų rengimo seminaras: medžiaga pedagogui. (p. 60, A4 formatas)

2. Programa „Zipio draugai“. Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas. (p. 52, A4 formatas)

3. Programa „Zipio draugai“. Menas įgalinti vaikus ugdytis sunkumų įveikimo gebėjimus. Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas. II dalis. (p. 54, A4 formatas)

4. Programa „Zipio draugai“: Šeima ir vaikas: kaip atsižvelgti į skirtingus poreikius.  Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas.  III dalis (p. 64, A4 formatas)

5. Programa „Zipio draugai“. Vadovas konsultanto padėjėjui. II dalis (p. 52, A4 formatas)

6. Programa „Zipio draugai“. Vadovas konsultanto padėjėjui I dalis. (p. 48, A4 formatas)

7.  Programa „Zipio draugai“. Vadovas konsultantui. (p. 40, A4 formatas)

8. Programa „Zipio draugai“. Pedagogų rengimo seminaras: metodinės rekomendacijos konsultantui. (p. 48, A4 formatas)

9. Programa „Zipio draugai“. Konsultanto padėjėjų kompetencijų tobulinimas: metodinės rekomendacijos konsultantui. (p. 28, A4 formatas)

 

Programa „Zipio draugai“ – informacinis lankstinukas. (p. 1, A4 formatas; lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis)

Programa „Zipio draugai“. Rekomendacijos tėvams – lankstinukas. (p. 1, A4 formatas)

Tarptautinė dvejų metų ankstyvosios prevencijos programa Zipio draugai ir Obuolio draugai – lankstinukas. (p. 1, A4 formatas)

Programa „Zipio draugai“: pratimai vaikams ir jų tėvams – pratybų knygelė. (p. 8, A5 formatas)

Programos „Zipio draugai“ metodinė medžiaga tėvams – knyga tėvams. (p. 24)

„Zipio draugai. Mano užduotėlių sąsiuvinis“ – 58 puslapių A5 formato gausiai iliustruotas ir spalvingas pratybų sąsiuvinis, skirtas programoje dalyvaujantiems vaikams. Pratybų sąsiuvinio struktūra paprasta: jame pristatomi pagrindiniai programos veikėjai, yra 24 užduotėlės – po vieną užduotėlę kiekvienai programos valandėlei.

 

Kompaktiniai diskai

Programa „Zipio draugai“. Vaizdinė mokymo medžiaga. I dalis. (filmuotos medžiagos trukmė 47 min.)

Programa „Zipio draugai“. Vaizdinė mokymo medžiaga. II dalis: Vaikų sunkumų įveikimo būdai (filmuotos medžiagos trukmė 34 min.)

Programa „Zipio draugai“. Vaizdinė mokymo medžiaga. III dalis: Pasirengimas valandėlėms apie netektis (filmuotos medžiagos trukmė 21 min.)

 

Virtuali informacija

Programa „Zipio draugai“. Zipis namuose – Zipio draugų užduotys vaikams su tėvais

Programa „Zipio draugai“. Zipis namuose – Zipio draugų užduotys specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams su tėvais

Programa „Zipio draugai“. Zipis namuose – Zipio draugų užduotys vaikams su tėvais lenkų kalba

Programa „Zipio draugai“: pratimai vaikams ir jų tėvams – pratybų knygelė rusų kalba  (word formatu; PDF formatu)

Programa „Zipio draugai. Mano užduotėlių sąsiuvinis“ –  gausiai iliustruotas ir spalvingas pratybų sąsiuvinis, skirtas programoje dalyvaujantiems vaikams.

Programa „Zipio draugai“. Mano užduotėlių sąsiuvinis guausiai iliustruotas ir spalvingas pratybų sąsiuvinis, skirtas programoje dalyvaujantiems vaikams rusų kalba

Programa ,,Zipio draugai“. Vadovas tėvams (lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis)

Programa „Zipio draugai.“ Spalvinimo sąsiuvinis

 

Šiame sąraše esančios aktyvios pozicijos – tai informacija skirta visiems besidomintiems programa „Zipio draugai“. Kviečiame suaktyvinti nuorodas ir skaityti pateikiamą informaciją.
Neaktyvios pozicijos – tai informacija skirta programos dalyviams, kuri, saugant programos kūrėjo „Partnership for Children“ autorių teises, yra prieinama tik programą įgyvendinantiems psichologams ir/ar pedagogams.
 …
Norime Jums priminti, jog programos ,,Zipio draugai“ autorių teisės priklauso Partnership for Children ar / ir Lietuvoje šią programą įgyvendinančiai VšĮ Vaiko labui, turinčiai išimtinę licenciją, suteiktą programos kūrėjų.  Jokia programos medžiaga negali būti kopijuojama, reprodukuojama ar pritaikoma (adaptuojama) be raštiško aukščiau minėtų organizacijų sutikimo. Cituojant ištraukas iš programos ,,Zipio draugai“, būtina nurodyti jos kūrėjus Partnership for Children. Cituojant šią svetainę, būtina nuoroda www.vaikolabui.lt